Menu Zamknij

 

Nie masz zatrudnienia? Potrzebujesz się przebranżowić?

Weź sprawy w swoje ręce i dołącz do projektu

„Aktywność zawodowa młodych” dla osób do 29 roku życia


OFERTA

 • Profesjonalne doradztwo zawodowe
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe i kursy komputerowe
 • Darmowe szkolenia umiejętności miękkich
 • Egzaminy certyfikujące i zaświadczenia
 • Stypendium szkoleniowe
 • Coaching
 • Pośrednictwo pracy
 • Płatny staż i szansa zatrudnienia


DLA KOGO?

Osoby w wieku do 29 roku życia  O projekcie 


JAKIE KORZYŚCI?

 • Nie tylko poznasz swoje mocne strony, ale dowiesz się jak nimi zainteresować przyszłych pracodawców. Doradca zawodowy pomoże Ci skutecznie określić Twoje predyspozycje zawodowe, wspólnie opracujecie Indywidualny Plan Działania i dobierzecie pakiet szkoleń.
 • Profesjonalny coach wskaże Ci, jak pełniej wykorzystać Twój potencjał.
 • Pakiet bezpłatnych szkoleń i kursów pozwoli podnieść Twoje kwalifikacje, a nawet przebranżowić się – staniesz się bardziej konkurencyjna/-y na rynku pracy.
 • Zdobędziesz znaczące certyfikaty potwierdzające Twoje nowe umiejętności.
 • Na szkoleniach poznasz nowych ludzi, zjesz z nimi obiad i napijesz się kawy.
 • Otrzymasz atrakcyjne stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów za dojazd (ok. kilkuset złotych za udział w szkoleniu!)
 • Pośrednik pracy wybierze dla Ciebie oferty, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.
 • Możesz rozpocząć 3-miesięczny płatny staż u pracodawcy z szansą na dalsze zatrudnienie.
 • Będziemy Cię wspierać na każdym z tych etapów!!!

→ ZŁAP Z NAMI NOWĄ PERSPEKTYWĘ ←

Projekty obecnie realizowane:
„Aktywność zawodowa młodych!” dla niepracujących osób do 29 roku życia
 
Projekty aktywizacyjne już zrealizowane:
„Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
 
Wsparcie w ramach projektu adresowane było do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które:
 • należały do jednej z wymienionych grup tj. bezrobotni / bierni zawodowo /pracujący w ramach umowy krótkoterminowej lub cywilno-prawnej a miesięczne zarobki nie przekraczały 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • nie odbywały kary pozbawienia wolności,
 • nie uczestniczyły w innym projekcie aktywizacyjnym realizowanym w ramach Działań 7.1 i/lub 7.3 RPO WSL finansowanym ze środków unijnych,
 • nie były przedsiębiorcą i nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG.

  Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2021r. – 31.12.2022 r.  zostały objęte 192 osoby, które skorzystały z:
 • Doradztwa zawodowego, 
 • Indywidualnego coachingu,
 • Szkoleń zawodowych, komputerowych, interpersonalnych, 
 • 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych,
 • Pośrednictwa pracy.

  Wartość Projektu wynosiła: 1 803 587,29 PLN, w tym kwota dofinansowania: 1 713 407,92 PLN.