Menu Zamknij

Projekt „Aktywność zawodowa młodych!” to działania wspierające znalezienie zatrudnienia w oparciu o stabilną umowę o pracę. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego, jego organizatorem jest spółka Robelit Sp. z o.o. Projekt potrwa do 30 września 2023 roku (lub do wyczerpania miejsc), dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udział uczestników w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

DLA KOGO
Do udziału zapraszamy wszystkie osoby, które chcą inwestować w swój rozwój, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

 • masz 18-29 lat
 • mieszkasz na terenie woj. śląskiego
 • należysz do jednej z niżej wymienionych grup:
  • jesteś bezrobotny/a i niezarejestrowany/a w Urzędzie pracy
  • jesteś bierny/a zawodowo,
 • nie odbywasz kary pozbawienia wolności
 • nie uczestniczysz aktualnie w innym projekcie aktywizacyjnym realizowanym w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER finansowanym ze środków unijnych
 • nie jesteś przedsiębiorcą i nie posiadasz aktywnego wpisu do CEIDG

FORMY WSPARCIA
Uczestnicy projektu mogą liczyć na całkowicie darmowe profesjonalne wsparcie.

 • Doradztwo zawodowe – identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, opracowanie indywidualnego planu działań.
 • Indywidualny coaching.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia i kursy do wszystkich szkoleń dodatkowo stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.

Lub

 • 3-miesięczne płatne staże pracy pod okiem opiekuna stażowego (dodatkowo sfinansowane badania lekarskie, ubezpieczenie NWW, zwrot kosztów dojazdu).

Projekt zakłada uczestnictwo 253 osób, w tym 189 kobiet.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Więcej szczegółów pod adresem https://power.wup-katowice.pl

Wartość projektu: 2 456 000,00 zł| dofinansowanie: 2 333 200,00 zł| beneficjent: Robelit Sp. z o.o.

“Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Więcej szczegółów pod adresem https://power.wup-katowice.pl/