Menu Zamknij

Realizacja projektu „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” została zakończona 31.12.2022r.

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” to działania wspierające znalezienie zatrudnienia w oparciu o stabilną umowę o pracę. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego, jego organizatorem jest spółka Robelit Sp. z o.o. Projekt potrwa do końca 2022 roku (lub do wyczerpania miejsc), dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udział uczestników w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

DLA KOGO
Do udziału zapraszamy wszystkie osoby, które chcą inwestować w swój rozwój, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

 • masz 30 lat lub więcej
 • mieszkasz na terenie woj. śląskiego
 • należysz do jednej z niżej wymienionych grup:
  • jesteś bezrobotny/a i niezarejestrowany/a w Urzędzie pracy
  • jesteś bierny/a zawodowo,
  • pracujesz w ramach umowy krótkoterminowej lub cywilno-prawnej i Twoje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • nie odbywasz kary pozbawienia wolności
 • nie uczestniczysz aktualnie w innym projekcie aktywizacyjnym realizowanym w ramach Działań 7.1 i/lub 7.3 RPO WSL finansowanym ze środków unijnych
 • nie jesteś przedsiębiorcą i nie posiadasz aktywnego wpisu do CEIDG

FORMY WSPARCIA
Uczestnicy projektu mogą liczyć na całkowicie darmowe profesjonalne wsparcie.

 • Doradztwo zawodowe – identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, opracowanie indywidualnego planu działań.
 • Indywidualny coaching.
 • Szkolenia i kursy:
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe
  • szkolenia IT
  • szkolenia z zakresu umiejętności “miękkich”
  • szkolenia przygotowujące do egzaminu certyfikującego
  • do wszystkich szkoleń dodatkowo stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.
 • 3-miesięczne płatne staże pracy pod okiem opiekuna stażowego (dodatkowo sfinansowane badania lekarskie, ubezpieczenie NWW, zwrot kosztów dojazdu).
 • Pośrednictwo pracy.

Projekt zakłada uczestnictwo 192 osób, w tym 108 kobiet i 84 mężczyzn, z czego co najmniej 60% stanowią osoby pozostające poza rynkiem pracy. W sumie planowana jest realizacja 21 staży pracy.

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. Więcej szczegółów pod adresem https://rpo.wup-katowice.pl.

wartość projektu: 1 803 587,29 | dofinansowanie: 1 713 407,92 | beneficjent: Robelit Sp. z o.o.

logotypy projektu

“Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

Więcej szczegółów pod adresem https://rpo.wup-katowice.pl